Bendruomeninių vaikų globos namų „Šv. Jono vaikai“ veiklų plėtra. Kuriame rytojų dabar

Projektas finansuotas: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m.

Projektas įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2023 – 2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį.

Projektu siekėme ugdyti socialinę atskirtį patiriančių, patyrusių jaunų žmonių politinį raštingumą, stiprinant gebėjimus atskirti dezinformaciją bei per patirtį mokytis atstovauti bendruomenės interesus. Projekto veiklos, kuriose dalyvavo mūsų organizacijos „Šv. Jono vaikai“ jaunuoliai ir aktyviausieji:

  • Mokymai jaunimui apie propagandą, dezinformaciją ir apie tai, kaip ji paveikia mąstymą. Viso net 20 jaunuolių!
  • Demokratijos pamokos „gyvai“: 3 susitikimai. 15 jaunuolių 3-juose susitikimuose su skirtingais vykdomosios valdžios atstovais, veikiančiais skirtinguose lygmenyse: Rūdiškių seniūnija – seniūnas Petras Sabaliauskas, Trakų Rajono Savivaldybė bei Lietuvos Respublikos Seimas.
  • Diskusija – debatai su Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skuodiene.