„Draugiški, drąsūs, tikintys“

Projektą finansuoja: Lietuvos katalikų religinė šalpa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. liepos – gruodžio mėn.

Kasdieniame gyvenime mes, “Šv. Jono vaikų šeima, esame kaip ir kiekviena didelė šeima, turinti kasdienio gyvenimo džiaugsmus ir iššūkius.
Visgi intensyvioje ir nenuobodžioje kasdienybėje siekiame nepamiršti ir labai svarbios gyvenimo dalies – mus visuomet lydinčio tikėjimo Dievu.

Šiuo projektu siekiame stiprinti sielovadinę bei ugdančiąją savo veiklos pusę bei skirti laiko atskirų mūsų bendruomenės grupių – darbuotojų, vyresniųjų vaikų bei jaunėlių – poreikiams.

Projekto veiklos:

  • Darbuotojus, kurie vaikus lydi kasdienybėje į savarankišką gyvenimą, norime sustiprinti savaitgalio komandos rekolekcijose, kurias spalio mėn. mums ves Ekumeninės sielovados bendruomene „Kelionė”.  Mūsų darbuotojų komanda rekolekcijų metu gilinsis į vaikų poreikių, smurto atpažinimo bei poveikio kasdieniame gyvenime, priklausomybių ir kaukių temas. Kartu kalbėsime apie tapatumą: kas aš esu Dieve, kaip suprasti Jo sakymą man, kas aš esu. Rekolekcijų esmė – trumpai užkabinant psichologinius nuansus kviesti darbuotojus šiose temose susitikti su Dievu, reflektuoti savo patirtį, stiprėti kaip asmeniui ir padedant sau tapti sąmoningesniu padedant kitiems (šiuo atveju, vaikams). 
  • Vyresniuosius vaikus, atsižvelgiant į paauglystės ypatumus, į tikėjimą kviesti norime atsargiai, per patirtį. Rudenį gpjūčio mėnesį 6-8 jaunuolius ir jaunuoles 12-16 m. planuojame kviesti į dviejų dienų žygį su palapinėmis Lietuvos partizanų takais Marcinkonių-Merkinės apylinkėse. Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste mums atrodo svarbu su jaunais žmonėmis kalbėtis apie laisvę, karo patirtis už ją kovojant bei dilemas. Žygio viduryje kartu su jaunuoliais ir jaunuolėmis dalyvausime Šv. Mišiose už žuvusius partizanus bei laisvę, taip tikėjimą integruodami į esminių žmogaus išgyvenimų temas.
  • Jauniausius mūsų  5-7  vaikus (8-12 m.), lydimus keleto darbuotojų, kviesime vieną savaitgalį su nakvyne praleisti Tiberiados brolių bendruomenėje Baltriškių kaime arba vykti į kitą panašią bendruomenę. Vaikai su lydinčiais darbuotojais bendruomenėje gyvens savarankiškai, prisidės prie brolių pamaldų, o taip pat dalyvaus nedideliame brolių mokyme ar liudijime. Kadangi jauniausieji bus nesenai priėmę Šv. Komuniją, toks savaitgalis prie besimeldžiančios bendruomenės nuostabioje vietoje bus jiems tarsi tikėjimo “užtvirtinimas”.