Draugiški, drąsūs, tikintys

Projektą finansavo: Lietuvos katalikų religinė šalpa.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m.

Kasdieniame gyvenime mes„Šv. Jono vaikų“ šeima, kaip ir kiekviena didelė šeima, patiriame gyvenimo džiaugsmus ir iššūkius. Visgi intensyvioje ir nenuobodžioje kasdienybėje siekiame nepamiršti ir labai svarbios gyvenimo dalies – mus visuomet lydinčio tikėjimo Dievu. Šiuo projektu siekėme stiprinti sielovadinę bei ugdančiąją savo veiklos pusę bei skirti laiko atskirų mūsų bendruomenės grupių – darbuotojų, vyresniųjų vaikų bei jaunėlių poreikiams. Projekto metu darbuotojus stiprinome savaitgalio komandos rekolekcijose, kurias vedė Ekumeninės sielovados bendruomenė „Kelionė“.  Vyresniuosius vaikus, atsižvelgiant į paauglystės ypatumus, į tikėjimą kvietėme per patirtį – vaikai keliavo į dviejų dienų žygį su palapinėmis Lietuvos partizanų takais Marcinkonių-Merkinės apylinkėse. Jauniausi mūsų vaikai savaitgalį su nakvyne praleido Tiberiados brolių bendruomenėje Baltriškių kaime.