Profesinės kultūros dienos „Profai“

Projektą finansuoja: Trakų krašto vietos veiklos grupė

Projektas įgyvendinamas pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 birželio – 2022 gruodžio mėn.

Mūsų ilgametė darbo patirtis rodo, kad jauniems žmonėms, besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose, trūksta specializuoto palydėjimo atrandant savo stiprybes, profesionalaus konsultavimo profesinio kelio paieškose, o taip pat platformų, kur jie galėtų ne tik išgirsti ar pamatyti, bet ir praktiškai prisiliesti prie savo krašto amatų. Gyvenantiems atokesnėse vietovėse tokių galimybių yra dar mažiau. Siekdami sustiprinti tėvų globos netekusių ar sudėtingesnėmis sąlygomis gyvenančiųjų jaunų žmonių susidomėjimą krašto amatais bei konkurencingumą darbo rinkoje, Profesinės kultūros dienų “Profai” projekte kviesime juos į patyriminę-edukacinę stovyklą, skirtą savęs bei savo profesinio polinkio atpažinimui, o po jos organizuosime dienas, skirtas praktiškai išbandyti profesijas, tarp jų ir krašto tradicinius amatus (“Pasimatuok profesiją”). Po profesinės kultūros dienų “Profai” metu suaktyvintos jaunuolių motyvacijos bei įgūdžių, juos toliau stiprinsime individualių tęstinių karjeros konsultacijų metu. 

Mūsų darbo praktika rodo, kad tęstinis palydėjimas yra būtinas, siekiant padėti jaunuoliams ir jaunuolėms išlaikyti sau išsikeltą tikslą ir/ar gyvenimo struktūrą, nes kitaip tikslai ir planai pasimiršta, susidurdami su sunkumais jaunuoliai neturi su kuo pasitarti/gauti paramos ir praranda tą uždirbtą sąmoningumą savęs pačio/s ir tikslų atžvilgiu. 

Finansavimas sėkmingai tradicijos pradžiai labai reikalingas, nes palydimoji paslauga Trakų rajone jaunuoliams ir jaunuolėms teikiama fragmentiškai, o sveikos ir darbingos kiekvieno krašto visuomenės kūrimui švietėjiškos, pažintinės ir profesinės veiklos yra be galo svarbios. 

Tikslinė grupė: vaikai ir jaunuoliai. 

Projekto veiklos:

  • patyriminė-edukacinė stovykla, kurioje dalyvaus 12 Trakų rajono jaunuolių nuo 14 m. Jos metu jauni žmonės mokysis dirbti ir bendrauti grupėje, pažinti save ir kitus. Taip pat galės, pagal savo interesų sritis, domėtis tradicinėmis (pvz., ūkininkavimas, miškininkystė ir kt.) bei naujomis (pvz., technika ir technologijos, finansai ir kt.) veiklos kryptimis/profesijomis. Pagrindinis stovyklos akcentas – pasiekti didesnį jaunuolių sąmoningumą savęs pažinimo ir karjeros/profesijos planavimo atžvilgiu.
  • Amatų dienos stovykla “Pasimatuok profesiją”, kurioje dalyvaujantys vaikai ir jaunuoliai turės galimybę praktiškai susipažinti su tradiciniais krašto amatais – dailidžių ir stalių amatu, kalvyste, o taip pat su apželdinimo specialybe, arboristika bei virėjų amatu, pristatant tradicinius krašto valgius.
  • Tęstinės individualios karjeros konsultacijos jaunuoliams ir jaunuolėms, padedant jiems siekti jų pačių įsivardintų karjeros/gyvenimo tikslų. Bus suorganizuoti bent po tris individualius susitikimus su kiekvienu jaunuoliu ir jaunuole asmeniškai nuo stovyklos pabaigos iki 2022 m. gruodžio mėn.

Kartu su prie projekto prisidedančiais juridiniais asmenimis bendradarbiausime organizuodami, vykdydami bei įsivertindami projekto veiklas bei kviesime kartu planuoti kitų metų Profesinės kultūros dienas, siekiant kurti kasmetinę krašto tradiciją, didinančią Trakų raj. patrauklumą.