The expansion of the activities of the Children’s Home „Šv. Jono vaikai“ / Bendruomeninių vaikų globos namų „Šv. Jono vaikai“ veiklų plėtra

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021.09 – 2022.09

Projektą finansuoja: KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS

Kazickų Šeimos Fondas viešąją įstaigą “Šv. Jono vaikai” remia nuo 2013 m., kasmet padėdamas finansuoti vaikų papildomo lavinimo, užimtumo veiklas.  Fondo dėka jau keli metai galime užtikrinti nepertraukiamą psichologo psichoterapeuto pagalbą vaikams, išgyvenantiems sudėtingesnes situacijas ar paauglystės laikotarpius. Skiriamos lėšos taip pat ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, jų dėka galime padengti papildomas mokamas medicinines išlaidas. 

Projekto veiklos:

  • papildomas vaikų lavinimas
  • užimtumo atostogų metu organizavimas (vasaros stovyklos)
  • darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
  • papildomos medicininės išlaidos
  • dalinis psichologo – psichoterapeuto finansavimas