Mokymus finansavo Trakų rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa (2023 m.)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. spalio mėn.

2023 m. spalio mėn. „Šv. Jono vaikai“ pasirašė sutartį su Trakų r. savivaldybe ir gavo dalinį  finansavimą projektui „Jogėlonių jaunuolynas arba Jonų lankos“ iš  Trakų r. savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos.

Projekto tikslas : parengti ir suplanuoti strateginį įstaigos veiklų planą, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, ypatingai akcentuojant socialinių veiklų, skirtų jaunuolių darbinių įgūdžių ugdymui, vystymą. 

Projekto tikslinė grupė:  VšĮ „Šv. Jono vaikai“ darbuotojai (20 asmenų).

„Šv. Jono vaikų“ darbuotojų komanda pradėjo mokymų ciklą, skirtą organizacijos veiklos kokybės gerinimui. 

Pirmieji iš mokymų ciklo buvo skirti organizacijos strateginių veiklų planavimui, kuriuos vedė VšĮ SOTAS specialistai.  Atsižvelgdami į susitikimo metu išsigrynintas strateginės veiklos kryptis, turėjome galimybę pasigilinti ir į vaikų poreikių, elgesio supratimą, pozityvios elgesio korekcijos metodus.